top of page
WhatsApp Image 2021-11-08 at 7.46.33 PM.jpeg

Id-Dumnikani Maltin
fl-artijiet tal-Missjoni

Diġa ħafna qabel ma kienet Provinċja, patrijiet Maltin kienu ħallew il-gżejjer tagħna biex jaqdu servizzi pastorali f’pajjiżi mbegħda. Fost dawn jissemma, per eżempju, P. Ambroġ Buttigieg OP li, fl-1553 kien inħatar saħansitra Isqof u Nunzju Apostoliku għall-Orjent.  Dan ħa miegħu  żewġ Dumnikani: l-aħwa Anton u Ġwann-Mattew Zahra.   Anton ukoll kien ġie maħtur Isqof. (ara iktar tagħrif fi FSADNI, M. Dumnikani Maltin Magħrufa 1450-2003 Tifkiriet Bijo-Bibljografiċi Pubblikazzjoni Dumnikana  Malta 2003 pp.17-20).  Mat-twaqqif tal-Provinċja il-ħtieġa u x-xewq li patrijiet imorru l-Missjoni ma naqsitx.  Anzi kien hemm ix-xewqa li l-Maltin ikollhom il-Missjoni tagħhom. 

bottom of page