top of page
  • Writer's pictureEditor

P. Marius Zerafa 1929-2022

Updated: Apr 12, 2023Nhar il-Ħadd 23 t'Ottubru 2022 tħabbret il-mewt ta' P. Marius Zerafa OP, mill-komunità ta’ Ġesù Nazzarenu, Tas-Sliema.


Il-funeral sar it-Tlieta 25 t'Ottubru fil-Bażilika ta' Ġesù Nazzarenu Tas-Sliema, immexxi mill-Provinċjal P. Vince Micallef, bis-sehem tal-E. T. l-Arċ. Em. George Frendo OP.


Il-Mulej jagħtih il-mistrieħ ta’ dejjem.

11 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page