top of page
  • Editor

Festin tal-MiliedL-aħwa dumnikani Maltin u l-familjari tagħhom inġabru għal festin tal-Milied nhar it-28 ta' Diċembru 2022 fil-Kunvent ta' Sidtna Marija tal-Għar.


L-ewwel saret quddiesa mbagħad sar festin ċkejken fis-sala tal-Kunvent.

10 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page