top of page
  • Writer's pictureDominican Communications

Dehriet u Devozzjonijiet Marjani

Updated: Apr 12, 2023

F'dan il-ktieb P. Reno Muscat OP jistħarreġ l-proċess li permezz tiegħul-Knisja tirrikonoxxi xi dehra Marjana. L-awtur imbagħad jagħti ħarsa lejn bosta dehriet li approvati. Il-ktieb jinkludi ukoll tagħrif miġbur dwar diversi devozzjonijiet Marjani mferrxin madwar id-dinja kollha, inklużi devozzjonijiet Marjani f'pajjiżna. Frott ta' l-imħabba lejn Marija, madwar id-dinja kollha ġew mibnija eluf ta' knejjes iddedikati lilha. Fil-ktieb wieħed isib tagħrif dwar xi wħud mill-aktar popolari mifruxin fil-ħames kontinenti. Il-pubblikazzjoni tagħlaq b'għadd ta' leġġendi ħelwin marbutin mal-Madonna fosthom xi wħud Maltin.


Il-ktieb jista' jinkiseb mill-ħames kunventi Duminkani.


Awturi: P. Reno Muscat OP

Publikazzjonijiet Dumnikani 2021Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page