top of page
16587308004_2f7d8d4e0f_o.jpg

L-ORDNI DUMNIKAN F'MALTA

Merħba

Il-Provinċja Dumnikana Maltija, San Piju V, twaqqfet fl-1838, għalkemm il-preżenza
tad-Dumnikani f'Malta tmur lura sa nofs is-seklu 15. F'Malta nsibu ħames kunventi fir-Rabat, il-Birgu, il-Belt Valletta, tas-Sliema, u Gwardamanġa. Id-Dumnikani Maltin għandhom ukoll
il-missjoni tagħhom ġewwa Durrës fl-Albanija.

Home: Welcome

Duminku ried li l-aħwa predikaturi jingħataw għalkollox, b’diliġenza u qdusija: għal studju bbażat fuq ir-ruħ
tal-għarfien teoloġiku, jiġifieri l-Iskrittura Mqaddsa, li jħares lejn il-mistoqsijiet preżentati mir-raġuni

Benedittu XVI

Home: Blog2 Custom Feed

Inkiteb fin-Newsletter tagħna u ibqa' aġġornat darba fix-xahar

Newsletter

Ikteb l-email address fejn tixtieqna nibgħatulek in-newsletter. Per eż. abc@xyz.com

Meta tagħfas 'Inkiteb' tkun qed taqbel li nerfgħu l-informazzjoni li inti tipprovdilna għall-użu ta' promozzjoni. Tista' tieqaf tirċievi din in-newsletter xħin trid billi tuża' l-ħolqa fin-Newsletter.

Grazzi talli nktibt!

AGĦMEL KUNTATT MAGĦNA

Kunvent San Duminku
Misraħ San Duminku,
ir-Rabat RBT2521

+356 21454201

Grazzi!

bottom of page