top of page
  • Writer's pictureEditor

Tmiem il-Ġublew ta' San Duminku

Updated: Apr 12, 2023

Nhar il-Ħamis 6 ta' Jannar 2022 ġew fi tmiemhom iċ-ċelebrazzjonijiet provinċjali tat-8 ċentinarju mill-mewt ta' San Duminku, permezz ta' quddies immexxija minn Mons. George Frendo OP, Arċisqof ta' Tirana fil-Knisja ta' Sidtna Marija tal-Għar u San Duminku fir-Rabat. Ħadu sehem fiċ-ċelebrazzjoni ewkaristika, il-Provinċjal, P. Vince Micallef, bosta aħwa, sorijiet, u lajċi.39 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page