top of page
  • Writer's pictureEditor

Professjoni Sempliċi

Updated: Apr 12, 2023

Il-Provinċja Dumnikana Maltija tifraħ bil-Professjoni Sempliċi fi ħdan l-Ordni tal-Predikaturi ta' Fra Antoine Gauci, mir-Rabat, li ser issir nhar it-Tlieta 25 ta' Jannar 2022, fis-6.15pm, fil-Knisja Dumnikana tal-Lunzjata fil-Birgu.


Nitolbu għalih u għal aktar vokazzjonijiet Dumnikani.101 views0 comments

Komentarze


Post: Blog2_Post
bottom of page