top of page
  • Writer's pictureEditor

Lajċi Dumnikani: Kunsill Provinċjali ġdid

Updated: Apr 12, 2023
Bejn it-13 u l-14 ta' Mejju fil-Kunvent ta' Sidtna Marija tal-Għar, ir-Rabat, il-Lajċi Dumnikani Maltin iltaqgħu għat-Tmien Kapitlu Provinċjali. Matul dawn il-jiem il-Lajċi Dumnikani rċevew taħdidiet mill-Promotur Provinċjali għal-Lajċi Dumnikani, P. Pawlu Gatt OP, u minn Mons. Arċisqof Emeritu George Frendo.


Matul il-Kaptilu ġew eletti dawn il-Kunsilliera:

Vince Galea, Victor Portelli, Grace Gatt, Larry Friggieri, Rose Scerri, Vincent Borg, Marthese Vitale, Charles Psaila.


Mix-xellug għal-lemin: P. Raymond Gatt OP (ass. Prom. Prov.); Grace Gatt, Marthese Vitale, Larry Friggieri, Vince Galea, il-Provinċjal P. Vince Micallef OP, P. Pawlu Gatt OP (Prom. Prov.), Victor Portelli, Vince Borg, Charles Psaila

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page