top of page

Jiġi fi tmiemu l-Ġublew ta' San Duminku

Il-Provinċja Dumnikana Maltija temmet iċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tat-8 ċentinarju mill-Mewt ta' San Duminku permezz ta' quddies fil-Knisja tal-Madonna tal-Għar fir-Rabat, immexija minn Mons. Ġorġ Frendo OP, mal-Provinċjal P. Vince Micallef OP, u bosta membri tal-familja Dumnikana Maltija.10 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page