top of page

Il-Kindergarten tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir tilqa' lill-istudenti ċkejkna


Dalgħodu l-Kindergarten tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir laqgħet lura l-iċken membri tal-Kulleġġ, fil-premises tagħha ġewwa l-Fgura.


L-għalliema ta' dawk iċ-ċkejknin ħejjew atmosfera mill-aktar ħelwa li sawret spirtu ta' akkoljenza u ferħ fost it-tfal.


B'hekk issa l-iskejjel tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir jinsabu kollha mitfuħin. Nawgurawlhom mill-qalb kull suċċess fis-sena skolastika!
419 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page