top of page
  • Writer's pictureEditor

Eletti Żewġ Pirjuri


Nhar il‑Ħamis, 16 ta’ Marzu 2023, il‑komunità ta’ Ġesù Nazzarenu, Tas‑Sliema, għażlet mill-ġdid lil P. Claudio Borg OP bħala pirjol tagħha. P. Claudio ħa l‑ġurament nhar it‑Tnejn 20 ta’ Marzu 2023 quddiem il‑komunità tiegħu.


Nhar is-Sibt, 25 ta' Marzu 2023, il-komunità Dumnikana tal-Belt Valletta għażlet lil P. Pawlu Gatt OP biex ikun il-pirjol tagħha għat-tliet snin li ġejjin. P. Pawl Gatt ħa l‑ġurament nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu 2023, festa tat-Tħabbira tal-Mulej lil Marija, quddiem il‑komunità tiegħu.


Nawgurawlhom ħidma fejjieda b'risq il-komunitajiet rispettivi tagħhom.

838 views0 comments

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page