top of page
  • Writer's pictureP. Constantine Mamo

Ħatra ta’ Vigarju Ġenerali fl-Albanija

Illum 24 ta’ Jannar l-Eċċellenza tiegħu Mons. Arjan Dodaj FDC, Arċisqof Metropolita ta’ Tirana-Durrës ħareġ digriet li permezz tiegħu għoġbu jagħżel lil Patri Bernard Caruana OP bħala Vigarju Ġenerali tal-Aċidjoċesi.


Nawguraw lil P. Bernard ħidma siewja f’din il-missjoni ġdida li ġiet afdata f’idejh. Nitolbu għalih.

759 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page