top of page
  • Writer's pictureP. Raymond Gatt OP

Ħarġa ġdida tal-Knisja 2000

Updated: Apr 12, 2023Ġiet ippubblikata ħarġa ġdida tar‑rivista Dumnikana Knisja 2000 (nru.142). It‑tema ta’ dan il‑volum huwa l‑pastor u teologu Luteran Dietrich Bonhoeffer.


Min irid jakkwista kopja ta’ din il-ħarġa jista jibgħat email lil Fr. Raymond Gatt OP fuq gattrayop@yahoo.com jew jikteb lil: Knisja 2000, Kunvent Patrijiet Dumnikani, Triq San Duminku, Valletta, VLT 1603.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page