top of page
  • Writer's pictureEditor

Ħarġa ġdida ta' Xandar il-KelmaIl-Pubblikazzjonijiet Dumnikani għadhom kemm ħarġu ħarġa ġdida tan-newspaper post Xandar il-Kelma. F'din il-ħarġa wieħed isib diversi artikli ta' interess differenti u tagħrif dwar il-ħajja tal-Ordni Dumnikan f'Malta.


Matul dan tmiem il-ġimgħa wieħed jista' jikseb kopja b'xejn mill-kunvent Dumnikani Maltin kollha.Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page