Mur, u Xandar!

Ħsibijiet dwar l-Ordni tal-Predikaturi.  

Il-ktieb jinkludi:

- L-Imgħallem Duminku u l-grazja tal-Kelma
- Ix-xandir tal-grazzja
- Marija kontemplazzjoni u xandir tal-kelma
- Kommunità li tipprietka
- Ktieb mimli tagħrif u illustrazzjonijiet ċelebri bil-kulur
- Ktieb li jagħti l-ispiritwalità qawwija ta' San Duminku

Author> Joseph Ellul O.P.
Pages>   96 Hardbound
ISBN> 978-99932-37-42-6

Price> €10


Back to Publications