Knisja 2000 No. 119 - Madre Tereża

Madre Tereża -  €2.50

- Address to the United Naions on the occasion of its 40th Anniversary - Mother Theresa

- Santa Tereża a' Kalkutta u l-ħidma fost il-fqar - Robert Aloisio

- Madre Tereża: Mara divinament stramba - P. Joe Mallia OFM Cap

- Madre Tereża ta' Kalkutta - Il-Qaddisa tal-Ifqar fost il-Fqar - Fr Charles Buttigieg

- Madre Tereża kif nafha jien - Fr Paul Chetcuti SJ

- Beatifikazzjoni ta' Madre Tereża ta' Kalkutta - San Ġwanni Pawli II

- Il-kanonizzazzjoni ta' Madre Tereża - Papa Franġisku

- The 'I am' sayings of Jesus -  A biblical-spiritual approach - Fr Raymond Gatt OP

- L-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem fl-Istqarrijiet ta' Santi Wistin - Fr Peter Paul Cachia OSA

-"Ma tistax tagħraf il-profondità tal-liġi jekk ma tiltaqax ma' Ġesù li huwa ħniena u mħabba" - Mons. Arċisqof Charles J Scicluna

Pages>84


Back to Knisja 2000