Knisja 2000 No. 116

Id-Dumnikani: għas-servizz tal-bniedem - €2.50

This publication includes the following articles:

- Messaġġ lill-Provinċja Dumnikana Maltija San Piju V - L-Arċisqof ta' Malta Charles Jude Scicluna

- Ftuħ tal-Ġublew tal-Ordni tal-Predikaturi - P. Frans Micallef OP

- Letter for the Jubilee Year of the Order of Preachers - Fr Bruno Cadoré OP

- Id-Dumnikani u l-istudju tal-Kotba Mqaddsa - P. Joseph Agius OP

- Id-Dumnikani fil-periferiji - P. Ivan Attard OP

- The Order of Preachers and its early encounters with the Islamic scholarship - Fr Joseph Ellul OP

- Ħsibijiet fuq il-Ġublew tal-Ordni tal-Predikaturi (1216-2016) - P. Raymond Gatt OP

- L-Aħwa Dumnikani Maltin (1838-2016) - P. Pawl Gatt OP

Pages>115


Back to Knisja 2000