Knisja 2000 No 115

Il-Ħniena t'Alla fil-Ħajja Nisranija - €2.50

- Hosegħa, il-profeta li rreċita u rreċta t-teoloġija tal-ħniena t’Alla – P. Joseph Agius OP

- Il-Ħniena t’Alla fil-Parabboli ta’ Ġesù skont l-Evanġelju ta’ San Luqa – P. Raymond Gatt OP

- Il-Ħniena t’Alla f’San Pawl – P. Philip Cutajar OFM Cap.

- Wistin ta' Ippona dar il-Ħniena ta'Alla - P. Salvinu Caruana OSA

- Aspetti dwar l-Ittra Enċiklika Għani fil-Ħniena tal-Papa San Ġwann Pawlu II - Prof. Dun Hector Scerri

- Il-Ħniena ta' Alla fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa: Komunità ta' maħfra u rikonċiljazzjoni - P. Frank Borg OP

- Misericordiae Vultus - Papa Franġisku

- Ittra Pastorali: Inħennu bħall-Missier - Isqfijiet Maltin

 

Pages >102

Back to Knisja 2000