Knisja 2000 No 111

L-Isqof: Sejħa u Missjoni

- Il-missjoni tal-Isqof – Mons. Lawrenz Sciberras

- “Magħkom jiena Nisrani, għalikom jiena l-Isqof” (Prietka 340) – P. Salvinu Caruana OSA

- It-Teoloġija tal-Episkopat – Fr. Charles Buttigieg

- Id-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet Christus Dominus – Prof. Dun Hector Scerrri

- Ir-Rit tal-Ordinazzjoni Episkopali – P. Anton Farrugia OFM

- L-Isqof: Sejħa u Missjoni – Ir-relazzjoni tal-Isqof mal-lajċi Nsara – Joe Farrugia

- L-esperjenza ta’ Isqof f’art ta’ missjoni: L-Albanija – Mons. Ġorġ Frendo OP, Isqof Awżiljarju ta’ Tirana

- L-Isqof: Sejħa u Missjoni – Mons.Francesco Adeodato Mifallef OCD, Isqof Emeritu tal-Kuwajt

- Dom Mawru Caruana OSB (1867-1943) – Fabian Mangion

Pages> 142

Back to Knisja 2000