Knisja 2000 No 109

Nemmen fil-Ħajja Eterna

-  “Nemmen fil-ħajja ta’ dejjem” – Papa Franġisku

-  “Today, with me, you will be in Paradise”; The Cross and Metanoia – The Lucan Diptych of Eternal Life – Fr. Justin Schembri OP

-  L-immortalità tar-ruħ u r-riżurrezzjoni tal-ġisem fil-kuntest tal-ħajja eterna – Dun John Berry

-  Iż-żmien u l-eternità - Dun Mark Sultana

-  Il-ħajja eterna fit-tagħlim tal-Knisja Kattolika – Dun Hector Scerri

-  Midfunin u mqajmin ma’ Kristu: Iċ-ċelebrazzjoni nisranija tal-funerali – Fr. Frank Borg OP

-  Eliżabetta tat-Trinità, ħajja mdawla minn viżjoni trinitarja u eskatoloġika – Fr. Juan Debono OCD

-  The doctrine on the afterlife in the Qur’ân – Fr. Joseph Ellul OP

-  Omelija fil-Funeral ta’ Patri Ugo Cremona OP – Fr. Frans Micallef OP

Pages> 103


Back to Knisja 2000