Knisja 2000 No 108

Noti Fuq il-Poeżija Reliġjuża Maltija €2.50

- Ir-Relazzjoni tal-Letteratura mar-Reliġjon – Dr. Josette Attard

- Ħarsa qasira lejn l-esperjenza reliġjuza fil-poeżija Maltija tas-seklu 20 u bidu tas-seklu 21 – Patrick           Sammut

- Il-Poeżiji Reliġjużi ta’ Manwel Dimech – P. Mark Montebello OP

- “Dak l-univers ta’ tjieba u dija li jiddi ħelu fuq il-wiċċ ta’ mara – Dun Karm Psaila" - Joseph Vella

- Prof. P. Anastasju Cuschieri O.Carm: Il-Poeta u l-Kittieb Marjan u Reliġjuż – P. Charlò Camilleri                   O.Carm

- L-element reliġjuż fil-poeżiji ta’ Dun Frans Camilleri – Alexia Joan Camilleri

- “Inħoss Ruħ ta’ Qassis, Qalb ta’ Poeta”: L-element reliġjuż fit-tfulija u ż-żgħożija ta’ Karmenu Vassallo – Marcel Zammit Marmarà

- Monumenti tal-Intellett fil-Poeżija Reliġjuża ta’ Oliver Friggieri – Prof. Charles Briffa

Pages> 79


Back to Knisja 2000