Knisja 2000 No 107

 L-Evanġelju ta' Papa Franġisku - €2.50

- Il-Papa Franġisku: Rigal minn Alla lill-Knisja Tiegħu - Joe Farrugia

- L-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium: Sintesi tad-Dokument u Proposti Pastorali - Dun Hector Scerri

- Mexxej Mudell - grazzja u don għall-Knisja u d-dinja - P. Silvestru Bonavia OFM Cap

- Il-Papa Franġisku dwar l-Evanġelizzazzjoni - Joe Farrugia

- Il-Papa Franġisku u l-kapitaliżmu liberali - Charles Miceli

- Il-Papa Franġisku: L-umanità fil-qofol tal-ewwel sena tiegħu - Amy Camilleri Zahra

- Papa Franġisku bejn proża  poeżija - Maġistrat Joe Cassar

- Is-saċerdot fil-ħajja u l-ħsieb tal-Papa Franġisku  - P. Mario Attard OFM Cap

- Il-Papa Franġisku u Marija Santissima - Br. Aaron Zahra OP

- Diskors tal-Papa lill-Familji Pellegrini f'Ruma fis-Sena tal-Fidi

Pages> 68

Back to Knisja 2000