Knisja 2000 No 106

Il-Quddiesa: Storja, Tifsira, Għajxien - €2.50

- Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-Komunitajiet Insara tal-Ewwel Żminijiet - P. Joseph Agius OP

- Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija: Mill-bidu tagħha sat-tiġdid tal-Konċilju Vatikan II - P. Anton Farrugia OFM

- Miċ-Ċenaklu għall-Misraħ: Il-Quddiesa li tittrasforma l-ħajja tan-Nisrani - Dun Hector Scerri

- Kristu jsir l-ikel tagħna: l-Ewkaristija - P. Frank Borg OP

- Fons Omnis Sanctitatis - P Mark Montebello OP

Pages> 89

Back to Knisja 2000