Knisja 2000 No 104

Post il-Persuni B'Diżabilità fis-Soċjetà - €2.50

- Id-Diżabilità: X'inhi? Min aħna l-persuni b'Diżabilità - Amy Camilleri Zahra

- Ħajja speċjali? - L-isterjotipi dwar il-ħajja tal-persuni b'diżabilità - Gordon C. Cardona

- In-nisa u d-diżabilità: diskriminazzjoni doppja - Amy Camilleri Zahra

- Lejn soċjetà inklużiva - Gordon C. Cardona

- Persuni b'diżabilità intelletwali jitkellmu għalihom infushom - Anne-Marie Callus

- L-esperjenza tad-diżabilità f'Għawdex - Mary Rose Attard

- Il-persuni b'diżabilità fil-ħajja tal-Knisja - Dun Martin Micallef

- Il-Fondazzjoni Nazareth - Familja Alternattiva - Dun Anġ Seychell

- L-involviment tal-persuni b'diżabilità fil-qasam tal-volontarjat - Vickie Gauci

- Ġenituri tal-persuni b'diżabilità - Marchita Mangiafico

- Lejn opportunitajiet indaqs għal kulħadd - Joseph M. Camilleri

- Il-viżjoni, il-missjoni u l-valuri li kellu Dun Mikiel - Dun Martin Micallef

Pages> 70

Back to Knisja 2000