Knisja 2000 No 100

Lejn Evanġelizzazzjoni Ġdida - €2.50


- L-Evanġelizzazzjoni Ġdida fid-Dawl tal-Espejenza tad-Diaspora Lhudija - P. Martin Micallef OFM Cap

- L-Evanġelizzazzjoni u l-Ispirtu s-Santu - P. Ugo Cremona OP

- Ir-Ri-evanġelizzajoni skont il-Papa Benedittu XVI: Perspettivi għas-Sena tal-Fidi - Dun Hector Scerri

- Is-Sinfonija tal-Kelma - Ħarsa ħafifa lejn l-Eżortazzjoni Post-Sinodali Verbum Domini - P. Pawl Gatt OP

- Lejn Evanġelizzazzjoni Ġdida: Kors qasir ta' Katekeżi Nisranija - P. Raymond Gatt OPPages>65

Back to Knisja 2000