Knisja 2000 No 99

Il-Mużika Sagra fil-Mixja Nisranija - €2.50

- ... u fil-bidu kien hemm il-mużika – P. Ġorg Zammit OFM Conv.

- Nobilis, salutaris, laeta creatura – Il-mużika liturġika ta’ Martin Luteru – P. Bernard Caruana OP

- Id-dokumenti tal-Knisja Universali dwar il-Mużika Sagra (1903-1958) fil-kuntest lokali – Dun Jesmond Manicaro

- Il-mużika fil-Liturġija skont il-Konciljui Vatikan II - P. Anton Farrugia OFM

- L-esperjenza ta’ mużika sagra fl-ewwel miġja tal-Papa Ġwanni Pawlu II fl-1990 – Dun Ġwann Galea

- It-tħejjija tal-mużiċist tal-Mużika Sagra – Robert Calleja

- Katidrali f’Metafora ta’ Ħoss Mużika Sagra – Klassika Comtemporanja – Ruben Zahra

- Kritika teoloġika tal-mużika sagra u liturġika fil-ħsieb ta’ Joseph Ratzinger (Benedittu XVI) – P. Christopher Caruana OP
 
                                                   - Liturgy and Sacred Music – Pope Benedict XVI


Pages>97

Back to Knisja 2000