Knisja 2000 No 98

Il-Feminiżmu u l-Mara Fis-Soċjetà - €2.50

- Nisa u rġiel: aspetti tal-mixja lejn l-ugwaljanza - Yvonne Micallef Stafrace

- Women's lives as sacred text - Elsa Tamez

- Il-mara fil-politika - Dr Helena Dalli

- Il-mara u l-midja - Marthese Brincat

- Is-sehem tal-mara fl-edukazzjoni - Josephine Mallia

- Il-mara fil-Knisja Kattolika - Pauline Dimech

- Motherhood - Virginity - John Paul II - Apostolic Letter "Mulieris Dignitatem"

- Women in the Early Church - Pope Benedict XVI


Pages>58

Back to Knisja 2000