Knisja 2000 No 97

San Ġorġ Preca - L-Ewwel Qaddis Malti -€2.50

- Dun Ġorġ fl-ewwel nofs ta' ħajtu (1880-1921) - P. Mark Montebello OP

- Ħsibijiet profani dwar ilħidma ta' Dun Ġorġ Preca ... fis-sena meta ġie kanonizzat qaddis - Dr. Alfred Sant

- Laqgħat ma' Dun Ġorġ - John Formosa

- San Ġorġ Preca u l-Ordni Dumnikan - P. Pawl Gatt OP

- Bibljografija Magħżula - Natalino Camilleri

- Mass with Beatifications - Homily at the 'Granaries' of Floriana, 9 May 2001 - Pope John Paul II

- Eucharistic Concelebration for the Canonization of four blesseds Homily in St Peter's Square, 3 June 2007 - Pope Benedict XVI

Pages>70

Back to Knisja 2000