Knisja 2000 No 19

Lejn Soċjetà Mġedda: Fidi - Familja - Komunità - €2.50

Knisja 2000 No 19This publication includes the following articles:

- Ġebel Ħaj: Fidi - Familja - Komunità - P. Joseph Ellul OP

- Il-Fidi f'Kultura ta' Konsum: Sfidi Reċiproċi - Rev Gino Gauci

- It-Tagħlim tal-Fidi u ż-Żgħażagħ f'Kultura ta' Konsum - Victor Delicata

- Il-Ħarsien tal-Fidi f'Kultura ta' Konsum - Chev. Paul Saliba

- Id-Dritt u d-Dmir tal-Familja li Teduka - On. Giovanna Debono M.P.

- Il-Familja Maltija f'Soċjetà li qiegħda Tinbidel - Prof. Edward Zammit

- Il-Familja bħala Formazzjoni tal-Valuri Soċjali u Spiritwali - P. Paul Cremona OP

- In-Nisrani: Ġebel Ħaj imsawwar fuq Kristu - Rev. Charles Cordina

- Il-Ħidma tan-Nisrani għall-Ġid Komuni - Dr. Daniel Micallef M.P.

- Ma nħottux. Nibdew Nibnu. Ninbnew...Aħna Ġebel Ħaj - P. Charles Fenech OPPages>54

Back to Knisja 2000