Knisja 2000 No 72

L-Omosesswalità mil-Lenti Kristjana - €2.50

Knisja 2000 No 72This publication includes the following articles:

-This publication includes the following articles:

- Santu Wistin l-Afrikan - P. Luċjan Borg OSA

- Santu Wistin ta' Ippona - il-Bniedem ta' Kull Żmien - Dun Karm Refalo

- L-Interpretazzjoni Biblika ta' Santu Wistin: Kontribut għall-Anti-Semitiżmu? - P. Martin Micallef OFM Cap

- Santu Wistin u l-Katekeżi - E.T. Mons. Nikol Ġ. Cauchi

- Santu Wistin u l-Opra Tiegħu l-ISTQARRIJIET - P. Raymond Gatt OP

- Wistin ta' Ippona u Martinu Luteru - Inkubu Predestinazzjonali u/jew Redenzjoniżmu Ħellies? - P. Salvino Caruana OSA

- Getting to Know St Augustine - Margaret Atkins

- Ir-Regola ta' Santu Wistin u l-Ordni tal-Predikaturi - P. Joseph Ellul OP

Pages>90

Back to Knisja 2000