Knisja 2000 No 69

Id-Droga: il-Pjaga ta' Żmiena - €2.50

Knisja 2000 No 69This publication includes the following articles:

- X'Inhi d-Droga? - Dr. Moses Camilleri MD

- On How to Become an Addict - Dr. John Agius

- The Effects of Drug Abuse on the Abuser and his/her Family - Mrs Liliana Micallef

- Prevention: do we really believe that it is "better than cure?" - Mr Paul Pace

- Il-Bniedem Milqut mid-Droga matul it-Riabilitazzjoni - Mr Jesmond Friggieri

- Ngħix ma' Persuni biex Jinbnew fi Bnedmin Ġodda - Fr. Alex Cordina

- Fil-Qalb ta' Alla u tal-Knisja, il-Bniedem Batut għandu l-Ewwel Post - Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca

- "A Man Went Down from Jerusalem to Jericho" (Lk 10:30) - Paul Cardinal Poupard


Pages>74

Back to Knisja 2000