Knisja 2000 No 65

Il-Konċilju Vatikan II: Fejn Wasalna? - €2.50

Knisja 2000 No 65This publication includes the following articles:

- Vatikan II u l-Liturġija - P. Ġwann Frendo OP

- Il-Ġemgħa ta' l-Imgħammdin u l-Ispazji Liturġiċi - P. Frank Borg OP

- Ċitazzjonijiet Bibliċi Ewkaristiċi fid-Dokumenti tal-Konċilju u tal-Post Konċilju - P. Pietru Pawl Zerafa OP

- In-Nisrani u s-Soċjetà: x'Relazzjoni? - P. Pawl Cremona OP

- Is-Sejħa Universali għall-Qdusija fit-Tagħlim tal-Konċilju Vatikan II - P. Pawl Gatt OP

- Il-Messaġġ tal-Konċilju liż-Żgħażagħ - P Charles Fenech OP

- Il-Verġni Mqaddsa Marija fil-Konċilju Vatikan II - P. Ugo Cremona OP

 

 
Pages>87

Back to Knisja 2000