Knisja 2000 No 58

L-Ekumeniżmu: It-Twemmin fi Djalogu - €2.50

Knisja 2000 Nru 58This publication includes the following articles:

- It-Twaqqif u l-Formazzjoni tal-Moviment Ekumeniku Modern - Dun Joseph Farrugia

- Yves Congar: L-Ekkleajoliġija ta' Kopmunjoni u l-Ekumeniżmu - P. Frans Previ OP

- Il-Konċilju Vatikan II u l-Ekumeniżmu - Dun Hector Scerri

- L-Ekumeniżmu f'Malta - Rev. Prof. Maurice Eminyan SJ

- L-Esperjenza Tiegħi fid-Djalogu mal-Knejjes Protetanti f'Malta - Bro. Mario Attard OFM Cap

- Interreligious Dialogue and the Evangelising Mission of the Church - P. Joseph Ellul OP

- Dialogue, part of Church's Saving Mission - Papa Ġwanni Pawlu II

- Dialogue, with the Great World Religions - Papa Ġwanni Pawlu II

                                                    - Il-Marjoloġija fid-Djalogu Ekumeniku - P. Joseph Ellul OP

Pages>84

Back to Knisja 2000