Knisja 2000 No 56

L-Abort: Il-Qtil ta' l-Innoċenti - €2.50

Knisja 2000 No 56This publication includes the following articles:

- "La Toqtolx": Il-Perspettiva Biblika b'Riferenza għall-Abort - P. Guido Schembri OFM

- L-Abort mill-Perspettiva Medika - Dr Lino J. German M.D.

- Criminal Abortion and Homicide -Dr. Brigitte Gafà LL.D.

- Għaliex l-Abort Ħażin - Prof. Joe Friggieri

- L-Abort - 27 Sena Wara - P. Pawl Cremona OP

- L-Abort - Edukazzjoni Lejn il-Valur tal-Ħajja - Onor. Helen D'Amato M.P. (PN)

- L-Abort: Fejn Sejrin? - Onor. Rita Law M.P. (MLP)

- Abortion: An Individual Challenge - Archbishop Daniel E. Pilarczyk

 

Pages>61

Back to Knisja 2000