Knisja 2000 No 52

Il-Knisja: Oriġni u Żvilupp - €2.50

Knisja 2000 No 52This publication includes the following articles:

- Il-Knisja fit-Testment il-Qadim - P. Peter Paul Zerafa OP

- Il-Knisja ta' Kristu kif tidher fil-Vanġeli u fil-Ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli - P. Ġużepp Calleja OFM Conv.

- Il-"Ġemgħa" u d-"Dar ta' Alla".  Il-Knisja Skond Santu Wistin ta' Ippona - P. Salvinu Caruana OSA

- Il-Knisja fil-Ħsieb ta' San Tumas Skond il-Kardinal Yves Congar OP - P. Ugo Cremona OP

- Il-Knisja ta' Vatikan II: Omm u Għalliema, Oħt u Dixxiplu - Dun Hector M. Scerri

 

 

 

 

Pages>81

Back to Knisja 2000