Knisja 2000 No 48

Min Hu Alla l-Missier? - €2.50

Knisja 2000 No 48This publication includes the following articles:

- Alla l-Missier fit-Testment il-Qadim - P. Pietru Pawl Zerafa OP

- Alla l-Missier fil-Vanġelu Skond San Ġwann - P. Joseph Calleja OFM Conv.

- L-Iben il-Ħali jew il-Missier il-Ħali? - Fr. Martin Micallef OFM Cap

- L-Għejun tat-Tnissil tat-Talba tal-Missierna - P. Charles Tonna OP

- Il-"Missierna" f'Tagħlim San Tumas ta' Aquino - P. Ugo Cremona OP

- Sintesi ta' l-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II "Dives in Misericordia" (Għani fil-Ħniena) - 1981

 

 

 

Pages>102

Back to Knisja 2000