Knisja 2000 No 16

L-Adozzjoni: Tifsira u Aspetti - €2.50

Knisja 2000 No 16This publication includes the following articles:

- L-Adozzjoni fil-Liġi Maltija - Joseph Micallef Stafrace

- Xi Aspetti Kostituzzjonali fil-Proċedura ta' l-Adozzjoni - Tonio Borg

- L-Adozzjoni u l-Effetti Psikoloġiċi Tagħha - P. Leonard Chircop OP

- L-Adozzjoni f'Malta - Philip Demarco

- Xogħol fl-Adozzjoni mid-Dipartiment tal-Welfare - Carmen Zammit

- Moviment Volontarju għall-Adozzjoni - Mario Micallef

Appendiċi:

- Normi dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Magħmudija u l-Griżma ta' l-Isqof lil Persuni Addotati


Pages>46

Back to Knisja 2000