Knisja 2000 No 81

Nistaqsi, Nemmen, Ngħix - €2.50

Knisja 2000 No 81This publication includes the following articles:

 I. Temi Bibliċi

- L-Ismijiet ta' Alla fil-Bibbja

- Il-Patt ta' Alla

- Xi jfissru ċerti numri fil-Kotba Mqaddsa

- Qumran

- Kemm kien hemm Vanġeli?

- Is-Salvazzjoni bil-Fidi u bil-Grazzja

- L-Evanġelju ta' S. Ġwann u l-Ewkaristija

- Ġesù u Marija Maddalena

II. Temi Duttrinali

- It-Trinità u l-Fidwa

- Il-Quddiesa u t-tifsira tagħha

- L-Ismijiet tas-Sagrament tal-Qrar u s-Siġill Tiegħu

- Xi jfisser il-Ġisem Mistiku ta' Kristu u mnejn ġiet din l-Espressjoni

- Presbiteri u Lajċi magħqudin fi Kristu

- Il-Ġenna, il-Purgatorju u l-Infern: xi provi għandna li Jeżistu Tassew?

- Id-Destin tal-Bniedem

- L-Insara u l-Musulmani jaduraw l-istess Alla?

- L-Insara u Muħammed

III. Temi Morali

- Id-Dnub Oriġinali

- It-Tentazzjoni

- "Inqum... u mmur għand missieri": il-Konverżjoni

- Il-Prinċipju tas-Self-defence

- Alla u t-Tbatija li Twassal għas-Suwiċidju

- Il-Knisja Temmen fl-Għajn?

- Il-Knisja u d-Drittijiet tal-Bniedem

- Il-Virtù tal-Ġustizzja

 

Pages>82

Back to Knisja 2000