Knisja 2000 No 78

Il-Priedka tal-Muntanja (Mt 5-7) - €2.50

Knisja 2000 Nru 78This publication includes the following articles:

- Id-Diskors tal-Muntanja fil-Kuntest Tiegħu - P. Pietru Pawl Zerafa OP

- Il-Priedka tal-Muntanja Mt 5-7 - Bażi għall-Ħajja Nisranija - P. Raymond Gatt OP

- Il-Priedka tal-Muntanja mil-Lenti Żagħżugħa - Miriam Farrugia

- Xi Filosfi Pagani tal-Qedem u Santu Wistin Dwar l-Hena - P. Salvinu Caruana OSA

- L-Ispiritwalità tal-Beatitudnijiet f'San Mattew - P. Pawl Gatt OP

- Ħsibijiet Dwar l-Ewwel Ħames Beatitudnijiet - Eċċ. Mons. Ġorġ Frendo OP
Pages>91

Back to Knisja 2000