Knisja 2000 No 6

Iż-Żgħażagħ - Lejn Liema Futur?

Knisja 2000 No 6This publication includes the following articles:

- Iż-Żgħażagħ u l-Knisja: X' Futur? - P. Paul Chetcuti S.J.

- Fl-Għalqa tal-Missier - Is-sehem tal-Leader fil-gruppi taż-żgħażagħ - Noel Ciantar

- "Ejja, Imxi Warajja" - L-istorja tirrepeti ruħha - Dun Frans Bonnici

- Il-Fidi Kristjana u ż- Żgħażagħ - Imorru Flimkien - P. Charles Fenech OP

- Iż-Żagħżugħ Nisrani fuq il-Campus Universitarju - Ivan Cauchi

Appendiċi:

Il-Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II liż-Żgħażagħ

Messaġġ ta' Mons. Arċisqof fl-okkażjoni tal-Jesus Festival, Novembru 1988

 

Pages>48

 

Back to Knisja 2000