Knisja 2000 No 11

Is-Setet: Theddida jew Sfida? - €2.50       

Knisja 2000 No 11This publication includes the following articles:

- Movimenti Reliġjużi fil-Ġrajja ta' l-Insara - P. Ewġen Cachia OP

- Is-Setet: Theddida jew Sinjali taż-Żminijiet? - P. Carmel Tabone OP

- Ix-Xhieda ta' Ġehovah, il-Mormoni u l-Baha'i - P. Mario Farrugia SJ

- Riflessjonijiet pastorali dwar il-fenominu tas-Setet - P. Arthur G Vella SJ

- Aħna u s-Setet - P. Victor Degabriele SJ

 

Pages>50


Back to Knisja 2000