Knisja 2000 No 2

Marija: Omm u Dixxiplu - €2.50

Knisja 2000  Nru 2

This publication includes the following articles:

- "Il-Kwestjoni Marjana" fil-Konċilju Vatikan II u fil-Ħsieb tal-Papa Pawlu VI - Mons. Carmelo Cassar

- Marija fil-Mixja tal-Knisja - Dun Rene Camilleri

- Marija fid-Djalogu Ekumeniku - P. Ġorġ Frendo OP

- Is-Sehem tal-Madonna fil-Misteru ta' Kristu u tal-Knisja skond l-Enċiklika Redemptoris Mater - P. Gundislav Grech OP

- Riflessjonijiet fuq ...l-ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Persuni Konsagrati kollha fl-okkażjoni tas-Sena Marjana - P. Pawl Cremona OP

- Marija u l-Mara Illum - Sr. Marie Scicluna R.S.C.J.

 

 

Pages>64

 

Back to Knisja 2000