Knisja 2000 No 8

Il-Lajċi: Xiehda tad-Dawl  - €2.50

Knisja 2000 Nru 8

This publication includes the following articles:

- Il-Lajċi Nsara: Min huma u x'jagħmlu - Skond il-Konċilju Vatikan II

- Sintesi ta' l-Eżortazzjoni Apostolika "Christifideles Laici" -P. Ġorġ Frendo OP

- "Christifideles Laici": Eżortazzjoni Apostolika għal żmienna - Mons. Alwiġ Deguara

- L-Ispiritwalità tal-Lajċi - P. Paul Gatt OP

- In-Nisrani Impenjat fil-Qasam tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni Soċjali - Lawrence Mizzi

- It-Tqarbin mil-Lajċi: Il-Liġi tal-Knisja fid-dawl tat-Teoloġija - Mons. Prof.Carmelo Cassar

 

 

 

Pages>64

 

Back to Knisja 2000