Knisja 2000

Knisja 2000Knisja 2000 is a book on theological formation covering themes of biblical doctrine relating to dogma, morals and human sciences.  The book is issued every quarter. A list of all editions to date can be found below. To order one or more of these books fill in the form found on the "Publications" page.  Then write the edition number and name of the book/s required on the confirmation email received from us.

You may also subscribe to this book by sending your details together with a cheque or Money Order payable to "Pubblikazzjonijiet Dumnikani" to the following address:
 
Amministrazzjoni Knisja 2000
Kunvent Patrijiet Dumnikani
Misraħ San Duminku
Rabat RBT 2521

One year subscription costs €15 whereas a three year subscription costs €30.

List of Knisja 2000 publications issued to date:

1. L-Evanġelizzazzjoni (out of print)

2. Marija: Omm u Dixxiplu

3. Iż-Żwieġ u l-Familja (out of print)

4. Bijoġenetika: Manipulazzjoni jew Servizz?

5. L-Ewkaristija (out of print)

6. Iż-Żgħażagħ - Lejn Liema Futur?

7. It-Teoloġija tal-Liberazzjoni: Kristu Ħellies

8. Il-Lajċi: Xiehda tad-Dawl

9. Reliġjon u Kultura: Il-Kuntest Malti

10. Ir-Reliġjużi: Il-Ħajja u l-Ħidma Tagħhom

11. Is-Setet: Theddida jew Sfida?

12. Il-Papa jkellem lil Malta (out of print)

13. Il-Magħmudija - Bidu Ta' Ħajja Ġdida

14. Il-Paċi: Ħolma jew Realtà

15. Il-Konfirmazzjoni: Insara Adulti

16. L-Adozzjoni: Tifsira u Aspetti

17. Il-Liturġija - L-Għaqda Ma' Alla fil-Qima

18. Lejn Soċjetà Umana - Il-Knisja u l-Movimenti Soċjali

19. Lejn Soċjetà Mġedda: Fidi - Familja - Komunità

20. Is-Sens Reliġjuż  - Il-Bniedem fl-Istorja u l-Kulturi

21. Valuri Umani - Il-Qies tal-Bniedem fis-Soċjetà

22. Spiritwalità Nisranija - Aspetti tal-Ħajja Konsagrata

23. Soċjetà u Kristjaneżmu - Djalogu - Solidarjetà - Pluraliżmu

24. L-Ordni Sagri - L-Impenn tas-Servizz

25. Iż-Żwieġ - Impenn fl-Imħabba

26. Il-Qrar - Mill-Ġdid ma' Alla

27. Twemmin - Xandir - Xhieda: "u l-Ħajja kienet id-Dawl tal-Bniedem"

28. Fidi u Politika

29. Il-Familja

30. Knisja u Kultura

31. Id-Dilka tal-Morda

32. Is-Sesswalità Umana

33. Is-Sataniżmu (out of print)

34. Il-Bibbja

35. Il-Mewt

36. Il-Mara

37. Il-Festi

38. It-Tfulija

39. Il-Movimenti Ġodda fil-Knisja

40. Min hu Ġesu' Kristu?

41. Il-Valur tax-Xogħol

42. Iż-Żgħożija

43. Ir-Reliġjonijiet

44. L-Ispirtu s-Santu fil-Ħajja tan-Nisrani

45. It-Talb: Ilbieraħ u Llum

46. Il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija

47. L-Anzjani fis-Soċjetà

48. Min Hu Alla l-Missier?

49. L-Ispiritwalita' Duminkana

50. Kelmet Alla f'Ħajjet il-Bniedem - Studji f'Ġieħ P.Prof. Pietru Pawl Zerafa OP

51. Il-Ħarsien ta' l-Ambjent

52. Il-Knisja: Oriġni u Żvilupp

53. Il-Bniedem u l-Isport

54. L-Eskatoloġija: il-Ħajja Futura

55. L-Anġli: Simboli jew Realta'

56. L-Abort: Il-Qtil ta' L- Innoċenti

57. It-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

58. L-Ekumeniżmu: It-Twemmin fi Djalogu

59. L-Ewtanasja: Delitt Kontra d-Dinjità  tal-Bniedem

60. Il-Parroċċa: Il-Komunita' li Temmen

61. San Tumas ta' Akwinu: Ilbieraħ u Ilum

62. Il-Globalizzazzjoni: Vantaġġi u Żvantaġġi

63. Sejħa - Dixxerniment - Missjoni

64. New Age u Movimenti Reliġjużi Oħra

65. Il-Konċilju Vatikan II: Fejn Wasalna?

66. Il-Kloning: Il-Qerda tal-Bniedem

67. L-Annimali fuq l-Aġenda Nisranija

68. Saħħa - Mard - Fejqan

69. Id-Droga: il-Pjaga ta' Żmienna

70. L-Islam: Fidi u Ħajja

71. L-Omosesswalita' mil-Lenti Kristjana

72. Santu Wistin: Ħajtu u Ħidmietu

73. Il-Problema ta' l-Alkoħoliżmu u l-Logħob ta' l-Azzard

74. Knisja u Edukazzjoni

75. It-Tifsira taż-Żmien

76. San Pawl: l-Appostlu tal-Ġnus

77. Dnubiet Soċjali

78. Il-Priedka tal-Muntanja (Mt 5-7)

79. L-Istudju tat-Teoloġija

80. Il-Kruha tar-Razziżmu

81. Nistaqsi, Nemmen, Ngħix

82. Ġwanni Pawlu II, il-Kbir

83. It-Teżor tal-Ħbiberija

84. Reliġjon u Letteratura

85. Is-Sagramenti f'Ħajjitna

86. Theddid u Sfidi Dinjija

87. "Hu...li ħalaq is-Sema u l-Art"

88. Insaħħu l-Familji Tagħna

89. Bijoetika: l-Aħħar Żviluppi

90. Ir-Relazzjoni Fidi u Raġuni 

91. Is-Saċerdożju Taħt il-Lenti

92. It-Tmexxija Demokratika Llum

93. Okkult u Sataniżmu: Fejn Jiltaqgħu?

94. Marija Ta' Nazaret: Ikona Għal Ħajjitna

95. 1216 - 2016: L-Ordni Dumnikan il-Bieraħ u Llum

96. Il-Fenomenu tal-Migrazzjonia

97. San Ġorġ Preca - L-Ewwel Qaddis Malti

98. Il-Feminizmu u l-Mara Fis-Soċjetà

99. Il-Mużika Sagra fil-Mixja Nisranija

100. Lejn Evanġelizzazzjoni Ġdida

101. Il-Memorja tal-Olokawst (1939-45)

102. Ġurnaliżmu: Il-Verità tal-Aħbar?

103. Id-Don u l-Pedagoġija tal-Fidi

104. Post il-Persuni B'Diżabilità fis-Soċjetà

105. Il-Bżonn tal-Mistrieħ u l-Ħin Liberu

106. Il-Quddiesa: Storja, Tifsira u Għajxien

107. L-Evanġelju ta' Papa Franġisku 

108. Noti fuq il-Poeżija Reliġjuża Maltija

109. Nemmen fil-Ħajja Eterna

110. Index

111. L-Isqof: Sejħa u Missjoni

112. Oscar Romero

113. Bibbja u Ċinema

114. Il-Ħidma tal-Iskular Bibliku fil-Knisja

115. Il-Ħniena t'Alla fil Ħajja Nisranija

116. Id-Dumnikani Għas-Servizz tal-Bniedem

117. Vjolenża u terroriżmu: Fejn sejrin

118. L-Għerf tal-Papiet fl-Enċikliki

119. Madre Tereża

120. Il-Kultura Neo-Liberali

121. Il-Parabboli: Mir-Rakkont Għall-Azzjoni

122. Il-Problema tal-Faqar

123. Luteru u r-Riforma

Back to Publications