Publications

Form to Order Books, CDs and DVDs

Fill in the form below with the books and DVDs you require and mail to us.

TitlePriceQuantity
 Angelo Pirotta - A Maltese Philosopher of the First Water€5.00
 Dizzjunarju Bibliku€10.00
 Duminku ta’ Gużman€6.00
 Dumnikani Maltin Magħrufa€7.00
 Effetah€12.00
 Enriku Seuze€10.00
 Evanġelizzazzjoni Ġdida€10.00
 Faħħar, Bierek, Xandar€8.00
 Fejqan€3.50
 Ftit Togħma Tajba Volume 1€10.00
 Ftit Togħma Tajba Volume 2€12.00
 Girolamo Savonarola Eretiku jew Profeta?€6.00
 Ħejju t-Triq għall-Mulej€6.00
 Id-Djalogu€8.00
 Il-Ferħ tal-Vanġelu (The Joy of the Gospel)€12.00
 Il-Għala tat-Tama li Għandna: Tweġibiet lil ħutna l-Musulmani€5.00
 Il-Knisja - Ikona tat-Trinita' Qaddisa€4.50
 Il-Knisja xi mmur naghmel? Id-dramm ta’ l-Ewkarisitja€10.00
 Il-Lejl€7.00
 Il-Madonna tal-Għar Tibki dmugħ tad-Demm€2.00
 Il-Midalja Mirakoluża (Kerŷgma Edition)€8.00
 Il-Mixja Tkompli€15.00
 Il-Papa Benedittu XVI f'Malta€5.00
 Il-Passjoni f'40 Jum€5.00
 Il-Via Crucis mal-Papa Benedittu XVI fil-Kolossew€5.00
 Il-Viżti tas-Seba' Knejjes f'Ħamis ix-Xirka€1.00
 Ir-Radju Ta' Marija€8.00
 Ir-Rużarju€5.00
 Is-Seba' Kelmiet€7.00
 Is-Seba' Mixjiet Imnikkta ta' Ġesù€5.00
 IT-TALBIET – St. Catherine of Siena€7.00
 It-Teżor tal-Fidi€6.00
 Iż-Żwieġ u l-Familja fl-Islam€3.50
 Jean Joseph Lataste - Apostle of Prisons€5.00
 Jiena Ngħix L-Attwalità tal-Kmandamenti€5.00
 Jiena Qiegħda Magħkom€10.00
 Knisja 2000€2.50
 L-Ittri€9.00
 L-OMM TAL-FOQRA L-Istorja tal-Bejata Tereza ta’ Kalkutta€12.00
 Lourdes - Sejħa Għal Konverżjoni€10.00
 Lura fl-Albanija€4.00
 Meister Eckhart - Prietki u Trattati€10.00
 Mewt ta' Midgħi€8.00
 Mhux bil-Ħobż Biss€3.50
 Mill-Moħħ għall-Fomm€12.00
 Minn Fomm Benedittu XVI€3.50
 Mitt Minuta Mal-Mulej€8.00
 Mur, u Xandar!€10.00
 Nerfgħu Qlubna 'l Fuq€10.00
 Niltaqgħu fis-Sema€5.00
 Nitkellem€7.00
 Nitolbu mal-Presepju€3.50
 Qaddisin Protetturi€8.00
 Rużarju Bibliku (out of print)€3.50
 San Duminku ta' Gużman€2.50
 San Piju minn Pietrelcina€4.00
 Teżor Marjan€6.00
 The Concept of Peace in Pope John XXIII€6.00
 Vanġelu Ħaj€7.00
 Xandar il-Kelma€2.50
 175 Sena - Provinċja Dumnikana Maltija San Piju V 1838-2013€8.00
 Ilwien - songs with a religious theme€8.00
 Isqof Dumnikan fl-Albanija - Il-Konsagrazzjoni ta’ l-Isqof Mons. Ġorġ Frendo OP€10.00

 

Name:
Email:
Address:
Post Code:
Telephone: